Н.Зориг: Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэхийг зорьж ажиллана